Obnova klopi v bližini Doma upokojencev Ptuj

Deli na:

V sodelovanju z Domom upokojencev Ptuj smo se v mesecu marcu odločili za nov projekt. V času med 16. in 31. marcem 2021 smo tako obnovili štiri klopi v okolici Doma upokojencev Ptuj na Volkmerjevi cesti, Potrčevi cesti in Ciril Metodovem drevoredu.

Klopi so bile precej dotrajane, nekatere pa tudi polomljene, zato smo jih zavarili, pobrusili kovinsko ogrodje in lesene deske ter jih na novo zaščitili in pobarvali. Pri materialu za obnovo nam je pomagalo podjetje JUB d.o.o., s svojimi nasveti pri obnovi pa priznani slikopleskar Branko Goričan.  Vreme nam je bilo naklonjeno, zato smo lahko v sredo, 31. marca 2021 končali s projektom in klopi vrnili na staro lokacijo.

Za to akcijo so sodelujoči člani skupaj prispevali 52 ur prostovoljskega dela. V Lions klubu Ptuj Primus smo veseli, da smo lahko svoj čas in svoje roke namenili za nekaj dobrega. Lep je občutek ko z lastnim prostovoljnim delom pomagamo ohranjati našo lokalno okolje lepše.