Lions klub Ptuj Primus je bil ustanovljen 11. junija 2019 ko mu je Lions Clubs International podelil ustanovno listino. Trenutno ima klub 26 članic in članov.

Lionistično leto traja od 1. julija do 30. junija naslednje leto. Na svojem letnem volilnem zboru so članice in člani izvolili vodstvo za lionistično leto 2023/2024:

Predsedstvo Lions kluba Ptuj Primus

Predsedstvo sestavljajo predsednik, lanska predsednica, prva podpredsednica, drugi podpredsednik, tajnik, zakladnik, predsednica komisije za dobrodelnost, predsednica komisije za članstvo in vodenje, predsednik komisije za marketing in komunikacije.

Andrej Vindiš Predsednik
Bernarda Kozel Prva podpredsednica
Marjan Bezjak Drugi podpredsednik
Liljana Štalcer Zupanič Lanska predsednica
Bernarda Kozel Predsednica komisije za članstvo in vodenje (GMT+GLT)
Jurij Šarman Tajnik
Saša Ljubec Zakladnik
Srečko Frangež Predsednik komisije za dobrodelnost (GST)
Peter Hajdinjak Predsednik komisije za marketing in komunikacije
Komisije, nadzorni odbor, častno razsodišče
Komisija za članstvo in vodenje (GMT + GLT)
Bernarda Kozel Predsednica
Andrej Vindiš Član
Marjan Bezjak Član
Komisija za dobrodelnost
Srečko Frangež Predsednik
Maja Zupanič Članica
Danica Turner Članica
Anna Bubanović Članica
Sandi Kramberger Član
Boris Šmigoc Član

 

Komisija za marketing in komunikacije
Peter Hajdinjak Predsednik
Saša Ljubec Član
Sebastijan Jakomini Član
Črtomir Rosić Član

 

Klubski administrator
Peter Hajdinjak Klubski administrator
Pooblaščenci
Bernarda Kozel Izmenjava mladih
Peter Hajdinjak Zbiranje rabljenih očal
Liljana Štalcer Zupanič Pooblaščenka za LCIF
Jurij Šarman Tečem, da pomagam
Lidija Marin Plakat miru
Nadzorni odbor
Sandi Kramberger Predsednik
Palmira Banko Članica
Aleš Goričan Član
Častno razsodišče
Mateja Čuček Predsednica
Anja Vojsk Članica
Matej Vrbnjak Član

 

Predhodni predsedniki oz. predsednice
  1. Sandi Kramberger, ustanovni predsednik 2019/2020
  2. Danica Turner, predsednica 2020/2021
  3. Aleš Goričan, predsednik 2021/2022
  4. Liljana Štalcer Zupanič, predsednica 2022/2023