Lions klub Ptuj Primus je bil ustanovljen 11. junija 2019 ko mu je Lions Clubs International podelil ustanovno listino. Trenutno ima klub 23 članic in članov. Lionistično leto traja od 1. julija do 30. junija naslednje leto. Na svojem letnem volilnem zboru so članice in člani izvolili vodstvo za lionistično leto 2021/2022:

Vodstvo kluba:

Predsednik: Aleš Goričan

Prva podpredsednica: Liljana Štalcer Zupanič

Drugi podpredsednik: Andrej Vindiš

Lanska predsednica: Danica Turner

Tajnik: Jurij Šarman

Zakladničarka: Palmira Banko

Predsednik komisije za članstvo (GMT) in vodenje (GLT): Sandi Kramberger

Predsednica komisije za dobrodelnost (GST): Danica Turner

Predsednik komisije za marketing in komunikacije: Črtomir Rosić

Pooblaščenci:

Pooblaščenka za projekt Plakat miru: Lidija Marin

Pooblaščenka za projekt Mednarodno izmenjavo mladih: Bernarda Kozel

Pooblaščenec za projekt Zbiranje rabljenih očal: Peter Hajdinjak

Pooblaščenec za projekt Tečem, da pomagam: Jurij Šarman

Pooblaščenka za LCIF: Danica Turner

Predsednica nadzornega odbora: Darja Krajnc

Predsednica častnega razsodišče: Bernarda Kozel