Na Ptuju je v letu 2019 s svojim dobrodelnim delovanjem pričel Lions klub Ptuj Primus

Deli na:

Lions klub Ptuj Primus je med dvema najmlajšima kluboma v Sloveniji. Na ustanovnem zboru kluba, 3. junija 2019 se je v Hotelu Mitra, najstarejšem hotelu na Ptuju, ki domuje v stavbi s čudovitim baročnim pročeljem in zelo zanimivo zgodovino, zbralo dvajset ustanovnih članov Lions kluba Ptuj Primus. Uradno je bil klub ustanovljen 11. junija 2019, ko mu je Lions Clubs International (naprej LCI) podelil ustanovno listino. Ob ustanovnih članih Lions kluba Ptuj Primus so dogodek s svojo prisotnostjo počastili tudi Miroslav Kvas, guverner Zveze Lions klubov Slovenije, prejšnja guvernerka in mentorica kluba Lorena Hus, (članica Lions kluba Celje Mozaik), Cvetka Jurak, predsednica Lions kluba Celje Mozaik, mentor kluba Albin Matavž (član Lions kluba Konjice). Guverner Miroslav Kvas nam je v imenu mentorskega Lions kluba Konjice predal kot darilo klubski prapor, zvonec in kladivo. Člani so na ustanovnem zboru sprejeli temeljni akt društva Lions klub Ptuj Primus in izvolili predsedstvo v sestavi Sandi Kramberger, ustanovni predsednik, Jurij Šarman, tajnik, Palmira Banko, zakladničarka in Andrej Vindiš, predsednik odbora za članstvo. Klub je hitro pričel s svojim delom in 21. oktobra 2019 na prvem klubskem programskem zboru sprejel program dela za prvo lionistično leto. Prisotni ustanovni člani smo tudi prisegli in podpisali ustanovno listino LCI. V prvem letu delovanja je bilo v klub včlanjenih 21 ustanovnih članic in članov, med letom pa so se pridružile še štiri članice.

Foto: Delovno predsedstvo 1. klubskega programskega zbora (Andrej Vindiš, Jurij Šarman, Helena Ocvirk)
Aktivnosti kluba v prvem letu delovanja

Člani Lions kluba Ptuj Primus so v prvem letu delovanja izvedli 1.262 ur prostovoljnega dela in donirali 4.613 EUR ter pri tem po oceni posredno in neposredno pomagali približno 3.580 ljudem v ožjem in širšem okolju. Klub je doniral sredstva tudi v Lions Clubs International Fundation (krajše LCIF). Za namen informiranja javnosti o dobrodelnih aktivnostih so sami ustvarili lastno spletno in Facebook stran. Dogajanje v klubu v prvem lionističnem letu potekalo v sproščenem vzdušju, na klubskih srečanjih pa so se člani srečevali dvakrat mesečno, v času epidemije Covid-19 tudi preko aplikacije Zoom. Na skoraj vseh klubskih srečanjih jih je spremljal tudi mentor Albin Matavž iz Lions kluba Konjice, občasno pa tudi mentorica, prejšnja guvernerka Lorena Hus.

Zasaditev treh treh Spaethijevih jelš

Lions klub Ptuj Primus je že na začetku svojega delovanja izvedel svojo prvo klubsko akcijo na področju skrbi za okolje, ki je eno od petih globalnih dobrodelnih področij naše mednarodne organizacije.

Foto: Županja MO Ptuj Nuška Gajšek in ustanovni predsednik Lions kluba Ptuj Primus Sandi Kramberger pri zasaditvi dreves.

Na klubskem srečanju je županja Nuška Gajšek predstavila načrt MO Ptuj za ozelenitve mesta po neurju, ki je najstarejše slovensko mesto Ptuj prizadelo julija 2019. V skladu z načrtom zasaditve, ki ga je pripravila MO Ptuj so se v klubu odločili, da MO Ptuj donirajo sredstva za nakup treh Spaethijevih jelš (Alnus Spaethii), ki so jih nato 14. novembra 2019 simbolično zasadili na dvorišču OŠ Olga Meglič ob prisotnosti članov kluba, občinskega vodstva z županjo in staršev ter učencev šole. Po krajšem programu učencev šole so simbolično eno od jelš zasadili ravnateljica Helena Ocvirk, županja Nuška Gajšek in ustanovni predsednik LK Ptuj Primus Sandi Kramberger.

Vseslovenska humanitarna slikopleskarska akcija in donacija didaktičnih  igral

Odzvali so se povabilu člana Aleša Goričana in se med 21. in 22. novembra 2019 udeležili 21. humanitarne akcije slikopleskarjev iz vse Slovenije. Akcija je potekala v organizaciji Slikopleskarstva Goričan Branko, s. p., ki je kot idejni oče z akcijo pričel že leta 1998. Soorganizatorja akcije sta bila Splošna bolnišnica dr. Ivana Potrča Ptuj in Lions klub Ptuj Primus.

Foto: Člani kluba z donacijo stenskih igral za najmlajše Splošne bolnišnice Ptuj.

Akcije se je udeležilo 11 članov Lions kluba Ptuj Primus, z njo pa so s svojim prostovoljnim delom pripomogli k boljšemu počutju mnogih pacientov otroškega in ginekološko porodnega oddelka SB Ptuj. Kot klub so prispevali tudi donacijo v obliki štirih stenskih didaktičnih igral za otroški in porodno ginekološki oddelek SB Ptuj, ki so jih predali SB Ptuj na tiskovni konferenci.

Donacija za Zavetišče za brezdomce na Ptuju

Naslednja akcija Lions kluba Ptuj Primus ob koncu leta 2019 je bila usmerjena v zagotavljanje potrebščin in prehrambnih artiklov ter zaščitnih rokavic za uporabnike Zavetišča za brezdomce na Ptuju, ki ga vodi društvo Ars Vitae v okviru njihovega programa Kamra. Zavetišče so prvič obiskali že v juniju 2019 in že takrat ugotovili, da bi lahko priskočili na pomoč. Takoj so pričeli z aktivnostmi in na podlagi dogovora z zavetiščem pričeli z zbiranjem različnih potrebščin za uporabnike. Donacijo članov in nekaterih podjetij so predali 11. decembra 2019.

Foto: Obdaritev brezdomcev v zavetišču na Ptuju.
Sodelovanje v Mednarodnem likovnem natečaju Plakat miru

Mednarodni natečaj LCI poteka že od leta 1988. Vsako leto sodeluje po svetu približno 600.000 otrok med 11. in 13. letom starosti iz 75 držav sveta. Tokrat je likovni natečaj Plakat miru potekal že 32. po vrsti. Naslov natečaja je bil  Pot miru. Namen natečaja je spodbujati otroke v starosti od 11 do 13 let k razmišljanju o življenju, miru na svetu, prihodnosti, ljubezni in medsebojnemu razumevanju. Svoja razmišljanja otroci s pomočjo mentorjev z različnimi tehnikami predstavijo kot likovna dela.

Klub je sodeloval z nakupom dveh KIT-ov in tako omogočil sodelovanje OŠ Olge Meglič in OŠ dr. Ljudevita Pivka. Na nacionalni  izbor so poslali dve deli, eno iz OŠ Olge Meglič in eno iz OŠ dr. Ljudevita Pivka

Lions mednarodna izmenjava

Program LCI izmenjave  je bil prvič predstavljen leta 1961. Od tedaj se je programa udeležilo na tisoče mladih med 16 in 21 let starosti.  Na Japonskem se je v decembru 2019 izmenjave udeležila Zala Senčar. Za Zalo je tako na Japonskem za 18 dni prevzela skrb gostiteljska družina. Z bivanjem pri družini in spoznavanjem ožje in širše okolice je imela na najboljši način priložnost spoznavati japonsko kulturo. Njen gostiteljski klub je bil LK Toyo.

Foto: Skupinska slika iz zaključnega sestanka gostiteljskega Lions kluba Toyo (foto: Zala Senčar)
Božično obdarovanje socialno šibkejših družin

V mesecu decembru so se v klubu na povabilo Leo kluba Ptuj pridružil projektu božičnega obdarovanju socialno šibkejših družin na področju Upravne enote Ptuj. Tako so člani kluba 21. decembra 2019 osmim družin na področju Ptuja in Haloz s pomočjo donatorjev in donacijami članov kluba osebno predali prehrambene pakete in darila z igračami primernimi za otroke nad tremi leti starosti.

Čiščenje okolja

Nekateri člani so se v času prve razglašene epidemije odpravili na sprehod v svoji občini in s seboj vzeli še vrečko za smeti ter rokavice in tako kot člani prispevali nekaj k čistejšemu okolju v svoji lokalni skupnosti.

Pomoč družini iz Turškega vrha

Ena večjih akcij kluba v prvem letu delovanja je bila pomoč družini iz Turškega vrha, ki ji je grozil odvzem obeh otrok zaradi neustreznih bivalnih pogojev. Pri reševanju nastale situacije se je predvsem osebno angažiral s svojim prostovoljnim delom in donacijami ustanovni predsednik Sandi Kramberger. Klub pa je preko dodatno pridobljenih sredstev donatorjev pomagal družini zagotovili prijeten dom.

Donacije računalniške opreme

V času pandemije in prve razglašene epidemije v Sloveniji so člani posebno pozornost namenil predvsem otrokom in njihovim možnostim za šolanje od doma. Tako so v klubu zbrali, obnovil in donirali šest kompletov rabljenih računalnikov (računalnik, monitor, tipkovnica, miška) s programsko opremo za učence dveh osnovnih šol na Ptuju, da so se lahko udeleževali pouka na daljavo. Po en računalnik so donirali še Zavetišču za brezdomce na Ptuju in osebi iz občine Kidričevo. V tem času so se v klubu odzvali tudi na pobudo Leo kluba Ptuj in donirali del sredstev za nakup prenosnega računalnika obetavnemu srednješolcu iz Mladinskega doma v Mariboru, v omenjeni akciji pa je zraven drugih donatorjev sodeloval tudi Lions klub Maribor.

Foto: Nekaj kompletov računalnikov namenjenih za donacijo kluba učencem dveh ptujskih osnovnih šol.
Druženje članov kluba

Od leta 2019 so se poslovil iz decembrskim druženjem. Lionistično leto pa so v mesecu juniju 2020 zaključili z „rimskim“ piknikom ob prisotnosti večine članic in članov, guvernerke Nadje Pahor Bizjak, obeh mentorjev, prejšnje guvernerke Lorene Hus in Albina Matavža,  prejšnjega guvernerja Miroslava Kvas in članic ter članov iz LK Dobrovo, LK Konjice Vita in LK Celje. Ustanovni predsednik Sandi Kramberger je ob tej priložnosti prejel najvišje priznanje guvernerke za njegovo odlično vodenje v prvem letu delovanja kluba.

Foto: Skupinska fotografija prisotnih članov kluba z gosti na našem prvem zaključku lionističnega leta.
Tadej Toš – komedija v prostem slogu

V prvem letu so si v klubu zastavili tudi prvo akcijo zbiranja sredstva v sodelovanju z igralcem in enim najbolj priljubljenih stand-up komikov v Sloveniji Tadejem Tošem ter Dvorano Campus Ptuj. Zaradi epidemioloških razmer so namesto predvidenega termina v mesecu marcu dogodek izvedli 11. septembra 2020 v Športni dvorani Campus na Ptuju. Najhitreje govoreči in gostobesedni Ptujčan je s svojim svojevrstnim smislom za humor iz najbolj resnih situacij v življenju vse povabljene goste skozi smeh usmeril v razmišljanje. Zbrana sredstva so v večjem delu namenili šolskim skladom vseh petih osnovnih šol v Mestni občini Ptuj preostanek sredstev pa bo namenjen za druge dobrodelne aktivnosti kluba. Hvala vsem obiskovalcem in podjetjem za donirana sredstva.

Foto: Tadej Toš na dobrodelnem stand-up dogodku našega kluba.

Lions klub Ptuj Primus, pa v svojem prvem letu delovanja ni bil aktiven samo na področju dobrodelnosti, temveč je posebno pozornost posvetil tudi drugim dejavnostim. V klubu so si namreč že na začetku svoje poti zadali sodelovanje z drugimi Lions klubi kot eno od pomembnih nalog, zato so se udeleževali akciji drugih klubov in aktivnosti Zveze Lions klubov Slovenije (v nadaljevanju ZLKS).

Sodelovali so na dobrodelni pustni zabavi Rotary kluba Ptuj, pohodu LK Novo mesto na Trško goro in jesenskem srečanju LK Konjice. Udeležili so se letnega zbora LK Celje Mozaik in skupne obletnice ustanovitve pomurskih klubov ter bili prisotni na prvi in tretji seji kabineta guvernerke. Udeležili so se tudi Dneva lionizma v Šečah v organizaciji ZLKS in vseh usposabljanj, ki jih je organizirala ZLKS. Z Lions  gosti iz Hrvaške (prejšnjima guvernerjema Nikolo Plavcem in Draženom Melčićem), mentorjema Loreno Hus in Albinom Matavžem so obiskali Obarjado v organizaciji LK Ptuj. Njihova članica Anja Vojsk je bila vključena tudi v pomoč pri sami izvedbi dogodka. V svojem prvem lionističnem letu so v klubu pozornost namenil tudi stikom z Lions klubi v tujini. Udeležili so se ustanovitvenega večera LK Niš v Srbiji, dobrodelne karnevalske zabave LK Varaždin Millennium in  102. mednarodne konvencije LCI v Milanu.

Črtomir Rosić, predsednik komisije za marketing in komunikacije Lions klub Ptuj Primus