Politika zasebnosti in varovanje osebnih podatkov

Lastnik spletne strani je Lions klub Ptuj Primus, ki se zaveda, da je pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic. V sled temu posvečamo varstvu osebnih podatkov veliko pozornost in spoštujemo zasebnost naših uporabnikov, zato z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo in skladno z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji.

Tako na spletnih straneh Lions kluba Ptuj Primus skupaj s kvalitetnimi vsebinami zagotavljamo tudi pravico uporabnikov, da sami odločajo o uporabi svojih podatkov. Ta politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih Lions klub Ptuj Primus zbira od uporabnikov, še posebej tistih, ki na spletnih straneh oddajajo svoje podatke. Ta politika zasebnosti ureja tudi, ali te podatke obdelujemo na podlagi podanega soglasja ali na drugi pravni podlagi, v kakšne konkretne namene jih uporabljamo in kakšne so pravice uporabnikov v povezavi z obdelavo osebnih podatkov.

Upravljavec zbirke osebnih podatkov

Upravljavec zbirke osebnih podatkov na teh spletnih straneh je Lions klub Ptuj Primus, Prešernova ulica 6, 2250 Ptuj. Pooblaščena oseba v zvezi z varovanjem osebnih podatkov je uporabnikom dosegljiva na lionsptuj.primus@gmail.com.

Katere osebne podatke obdelujemo

Pridobljeni podatki, ki jih upravljavec zbirke osebnih podatkov hrani od uporabnikov:

 • osnovni kontaktni podatki (ime in priimek, e-naslov);
 • pretekla povpraševanja
 • IP naslovi uporabnika in ID-ji piškotkov.
Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov

Osebne podatke uporabnikov lahko obdelujemo na naslednjih pravnih podlagah:

 • kadar je to potrebno za izpolnitev naših zakonskih obveznosti (npr. izdaja potrdil o donaciji);
 • kadar je obdelava osebnih podatkov uporabnikov potrebna za sklenitev in izpolnitev raznih pogodb;
 • kadar uporabnik za obdelavo svojih osebnih podatkov poda privolitev za obdelavo za posamezen namen obdelave, pri čemer ima vedno pravico, da dano privolitev prekliče (npr. za prilagojeno obveščanje o naših aktivnostih)
 • kadar imamo za obdelavo osebnih podatkov uporabnika zakonit interes (npr. ko uporabniku pošljemo odgovor na njegovo e-pošto).
Nameni obdelave osebnih podatkov

Osebne podatke, ki jih pridobimo od uporabnikov na spletnih straneh Lions kluba Ptuj Primus lahko uporabljamo za enega ali več navedenih namenov:

 • komuniciranje z uporabniki glede odgovarjanja na njihova povpraševanja;
 • sklenitev pogodbe in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe;
 • tržno komuniciranje (pošiljanje e-pošte ali navadne pošte);
 • tržno komuniciranje na podlagi prilagojenih oz. individualiziranih ponudb in sporočil;
 • za uveljavljanje kakršnihkoli pravnih zahtevkov in reševanje sporov;
 • za statistične analize o uporabi spletnih strani Lions kluba Ptuj Primus;
 • za komuniciranje z naročniškim oz. (pred)pogodbenim razmerjem;
 • za izvedbo zbiranja humanitarnih sredstev;
 • obveščanje in pošiljanje e-novic, člankov, obvestil o dogodkih po e-pošti ;
 • neposredno pošiljanje ponudb za donacije po e-pošti ter opravljanje telefonskih klicev;

Ob poslanih elektronskih sporočilih beležimo odpiranja prejetih sporočil posameznikov in klike na povezave v prejetih sporočilih. Prav tako beležimo oglede na spletnih straneh Lions kluba Ptuj Primus. Za boljše in bolj usmerjeno posredovanje ponudb ter prilagajanje sporočil oz. komunikacije zabeležene podatke avtomatsko obdelujemo in analiziramo ter ocenjujemo aktivnosti in merjenje zanimanja uporabnikov.

Čas hrambe osebnih podatkov

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi privolitve uporabnikov, hranimo trajno oz. do preklica te privolitve z njihove strani. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrišemo.

Podatke, ki so potrebni za sklenitev in izpolnitev pogodbe med Lions klubom Ptuj Primus in posameznim uporabnikom oz. podjetjem, hranimo še 5 let od izpolnitve pogodbe (dobave blaga ali storitve, donacije…).

Po poteku roka hrambe osebne podatke učinkovito izbrišemo ali jih obdelamo na tak način, da jih nikakor ni več mogoče povezati z uporabnikom.

Če bi v Lions klubu Ptuj Primus prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bo Lion klub Ptuj Primus zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito in trajno izbrisalo.

Varovanje osebnih podatkov

Osebne podatke uporabnikov obdelujemo na podlagi zakonskega pravnega temelja:

 • Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za namen posredovanja osebnih podatkov posameznikov, ki zapadejo v obveznost poročanja Uradu za preprečevanja denarja in financiranja terorizma
 • in na podlagi drugih mednarodnih pogodb, predpisov EU ter nacionalnih zakonov, ki terjajo od Lions kluba Ptuj Primus, da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznih uporabnikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.

Upravljavec zagotavlja ustrezno organizacijsko in tehnično varovanje pridobljenih podatkov in jih v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. V Lions klubu Ptuj Primus izvajamo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varstvo osebnih podatkov.

Pravice uporabnikov

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) mora upravljavec osebnih podatkov porabniku na njegovo zahtevo:

 • Potrditi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, in mu omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj.
 • Posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.
 • Dati možnost, da popravi ali dopolni svoje osebne podatke.
 • Dati možnost delnega ali celotnega izbrisa osebnih podatkov.
 • Dati možnost prenosa osebnih podatkov k drugemu ponudniku sorodnih storitev.
 • Dati možnost delnega ali celotnega umika privolitve za obdelavo osebnih podatkov.

Upravljavec bo vsako željo uporabnika po preklicu upošteval in najkasneje v 15 dneh dosledno uredil preklic soglasja z nameni obdelave osebnih podatkov.

Vsak uporabnik lahko v primeru, da meni, da so mu s strani upravljavca kakorkoli kršene pravice o varstvu njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornem organu  (Informacijskem pooblaščencu v Republiki Sloveniji).

Vsak porabnik ima možnost, da se enostavno z enimi klikom v nogi prejetega e-poštnega sporočila odjavi od prejemanja sporočil ali pa pošlje e-mail z odjavo na lionsptuj.primus@gmail.com ali z odgovorom na konkretno prejeto e-mail sporočilo.

Postopek uveljavljanja pravic

Svoje zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko uporabnik naslovi v pisni obliki na katerikoli kontakt, ki je naveden pod Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od uporabnika zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da uporabnika ne moremo zanesljivo identificirati.

Na zahtevo uporabnika s katero uveljavlja svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, moramo odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Uporaba piškotkov

Lions klub Ptuj Primus zbira osebne podatke uporabnikov tudi ob obisku svojih spletnih strani prek piškotkov, za namene zagotavljanja boljše funkcionalnosti in uporabniške izkušnje, varnosti, nemotenega delovanja spletnih strani oz. portala ter štetja uporabnikov na spletnem mestu oz. portalu.

Kot uporabnik spletnih strani Lions kluba Ptuj Primus se uporabnik strinja, da se mu v računalnik naložijo piškotki (ang. cookies) za zagotavljanje delovanja vseh funkcij spletne stani in spletno analitiko.

Piškotki omogočajo, da se določene vsebine ali funkcije aplikacije prilagodijo za določenega uporabnika, glede na njegove izbire ali preference ali glede na lastnosti njegove terminalske opreme. Piškotki za analitične namene omogočajo stalno izboljševanje spletnega mesta.

Podrobnosti o politiki piškotkov je dosegljiva na tej spletni strani oz. povezavi.

Pravno obvestilo

Vse vsebine objavljene na spletnih straneh Lions kluba Ptuj Primus so njegova last. Brez dovoljenja Lions kluba Ptuj Primus se jih ne sme kopirati, razmnoževati ali distribuirati na kakršen koli drug način. Lions klub Ptuj Primus ni odgovorno za morebitne težave pri delovanju spletne strani in si pridržuje pravico do morebitnih napak in sprememb objavljenih vsebin.