Program dela Lions kluba Ptuj Primus za lionistično leto 2023/2024

Deli na:

Slogan predsednika: MANJ JE VEČ

 

SREČANJA KLUBA

V lionističnem letu 2023/2024 je predvidenih 18 klubskih srečanj in 3. zbori. Redna klubska srečanja se bodo praviloma odvijala v hotelu Mitra, Prešernova ulica 6, Ptuj vsak prvi in tretji ponedeljek, ob 19. uri, ali pa preko viber klica, kar bo novost v tem letu.

Redna klubska srečanja so dva krat v mesecu in sicer razdeljena na prvo v mesecu formalno srečanje in drugo srečanje pretežno namenjeno izobraževanju, predstavitvam tematike povabljenih gostov ali predstavitvam članic in članov ali organizaciji prijetnega druženja.

Na klubskih srečanjih sta predvideni naslednji delavnici:

 • s prejšnjim guvernerjem Markom Gospodjinačkim – etična načela lionizma,
 • predstavitev mentorskega programa – mentorja kluba

Med srečanji se bomo občasno posvetili tudi »minuti« za lionizem skozi katere se bomo bolje spoznavali s posameznimi področji v lionizmu. Formalni del na klubskem srečanju bo kratek in jedernat in usklajen že pred srečanji, namenjen nujnim zadevam in potrebnih sklepov. Potekal bo okrog 45 minut, nato bo sledilo neformalno druženje. Ostale aktivnosti članov so razdeljene po projektih, ki bodo potekali skozi celo leto. Predsedstvo kluba se sestane po potrebi v tednu pred rednim klubskim srečanjem. Na srečanju se obravnava tekoče aktivnosti v zelo strnjeni obliki (potek projektov, poročila, predlogi za donacije…) in pripravi se dnevni red za redno klubsko srečanje ali zbor članov. V primeru, da je predsednik komisije ali vodja projekta zadržan zagotovi udeležbo enega od članov komisije ali nekoga, ki je vpleten v izvajanje projekta in ima potrebne informacije).

NAČRTOVANI PROJEKTI V LETU 2023/2024

Za vsak načrtovan projekt se bo v začetku lionističnega leta imenoval imensko nosilec projekta. Nosilec projekta si bo izbral ekipo za izvedbo. Vsakemu projektu se bo pred začetkom določil namen. Vodja projekta je dolžen v enem tednu po končanem projektu pripraviti finančno in vsebinski poročilo o projektu na za to pripravljenem obrazcu za poročanje projektov. Obrazec dobi pri tajniku kluba.

 • Sodelovanje in pomoč pri poplavah (avgust 2023).
 • Sodelovanje z Lions klubom izven države (petek, 25. 8. 2023 Špancirfest). Pregled možnosti in interesa za pobratenje LC New Century Millennium Varaždin. Vodja projekta: Jurij Šarman.
 • Spoznavno srečanje z LC New Century Millennium Varaždin. Vodja projekta: Jurij Šarman.
 • Tečem, da pomagam – sodelovanje v aktivnosti LK G. Radgona (sobota, 2. 9. 2023). Vodja projekta:
 • Jurij Šarman.
 • Sodelovanje v projektu Donirana hrana na Ptuju – kuhanje obroka za prejemnike pomoči v razdelilnici hrane (november 2023). Vodja projekta: Drago Ljubec (Črtomir Rosić…).
 • Sodelovanje z društvom Ars Vitae – donacija kluba za dnevni center za otroke in mladoletne ter za bivalno enoto za brezdomne osebe (november/december 2023). Vodja projekta: Maja Zupanič (Anna Bubanović…).
 • V sodelovanju z Leo klubom Ptuj – donacije članov in kluba za darila otrok ter nabavo prehranskih paketov za socialno šibke družine v času božičnimi prazniki (december 2023). Vodja projekta: Nejc Bedrač (Boris Šmigoc, Saša Ljubec…).
 • Druženje in trgatev v oljčniku Lions Olivetum Lions kluba Ankaran Istra (konec oktobra 2023). Vodja projekta: Benjamin Vesenjak.
 • Ozaveščanje mladih o sladkorni bolezni. Priprava predavanja za dijake srednjih šol (20. 11. 2023).
 • Priprava roll-up stojala z informacijami o sladkorni bolezni in oblikovanje za splet (Nejc Bedrač). Vodja projekta: Matej Vrbnjak.
 • Decembrska stojnica (december 2023) – trenutno so planirani trije termini. Vodja projekta: Andrej Vindiš (Jurij Šarman, Sandi Kramberger, Bernarda Kozel, Liljana Štalcer Zupanič…).
 • Družabni dogodek v pustnem času (Obarjada, sobota, 3. februar 2024) druženje z Lions klubi iz cone in širše). Vodja projekta: Danica Turner (Jurij Šarman, Andrej Vindiš…).
 • Varovanje okolja. Čistilna akcija in druženje (okvirno sobota, 20. april 2024). Povabilo drugim ptujskim humanitarnim klubom. Vodja projekta: Helena Ocvirk.
 • Velikonočna stojnica (v tednu med 25. in 29. marcem 2024, velikonočna nedelja 31. 3. 2024). Vodja projekta: Marjan Bezjak.
 • Donacija v mednarodno fundacijo LCIF. Najmanj 5,00 USD na člana (novi pogoj za pridobitev Club Excellence Award). Pooblaščenka za LCIF: lanska predsednica Liljana Štalcer Zupanič.
 • Plakat miru (september – 15. november 2023). Namen je letos nadgraditi projekt z izdelavo plakatov na panojih pred Mestno občino Ptuj in tako poskusiti povečati prepoznavnost kluba in izkoristiti razstavo za promocijo lionizma. Vodja projekta: pooblaščenka Lidija Marin.
 • Zbiranje rabljenih očal (marec 2024). Vodja projekta: pooblaščenec Peter Hajdinjak.
 • Mednarodna izmenjava mladih. Vodja projekta: pooblaščenka Bernarda Kozel.
 • Nadaljevali bomo s projektom Skrb za starejše. Vodja projekta: Danica Turner (ostali člani komisije za dobrodelnost…).
 • Druženje z LK Poreč, piknik na ladjici. Najprej se preveri interes članic in članov kluba. Vodja projekta: Jurij Šarman (Andrej Vindiš…).
 • Vzpostavitev intranetnega dela spletne strani kluba. Vodja projekta: Črtomir Rosić (Nejc Bedrač…).
 • Spremembe klubskega statuta in pregled možnosti za pridobitev statusa humanitarne organizacije. Vodja projekta: Bernarda Kozel (Mateja Čuček).
 • Dobrodelna peka ciganskih pečenk (petek,14. junij 2024?) Vodji projekta: Drago Ljubec, Liljana Štalcer Zupanič.
 • Ob nekaterih projektih bomo poskusili izvesti tudi ozaveščanja glede darovanje izvornih matičnih celic in vpisa v register darovalcev matičnih celic za otroke z rakom.

 

VODSTVO KLUBA V LETU 2023/2024

Predsednik: ANDREJ VINDIŠ

1. podpredsednica: BERNARDA KOZEL

2. podpredsednik: MARJAN BEZJAK

Lanska predsednica: LILJANA ŠTALCER ZUPANIČ

Tajnik: JURIJ ŠARMAN

Zakladničar: SAŠA LJUBEC

Komisija za članstvo in vodenje (GMT in GLT):

 • predsednica: Bernarda Kozel
 • član: Andrej Vindiš
 • član: Marjan Bezjak

Komisija za dobrodelnost (GST):

 • predsednik: Srečko Frangeš
 • članica: Danica Turner
 • članica: Maja Zupanič
 • članica: Anna Bubanović
 • član: Sandi Kramberger
 • član: Boris Šmigoc

Komisija za marketing in komunikacije:

 • predsednik: Peter Hajdinjak
 • član: Sebastijan Jakomini
 • član: Saša Ljubec
 • član: Črtomir Rosić

Pooblaščenci za projekte LCI in ZLKS:

 • Pooblaščenka za Plakat miru: Lidija Marin
 • Pooblaščenka za Izmenjavo mladih: Bernarda Kozel
 • Pooblaščenec za Zbiranje rabljenih očal: Peter Hajdinjak
 • Pooblaščenec za LCIF: Liljana Štalcer Zupanič
 • Pooblaščenec za Tečem, da pomagam: Jurij Šarman

Nadzorni odbor:

 • predsednik: Sandi Kramberger
 • članica: Palmira Banko
 • član: Aleš Goričan

Častno razsodišče:

 • predsednica: Mateja Čuček
 • članica: Anja Vojsk
 • član: Matej Vrbnjak

NAŠI CILJI V TEM LETU

 • Sprememba klubskega statuta in njegovo sprejetje.
 • Proučiti možnosti za začetek postopka pridobitve statusa humanitarne organizacije.
 • Povečati klubsko prepoznavnost preko spletnih orodij kluba.
 • Glede na slogan Manj je več, bomo izvedli manj projektov na zahtevnejšem nivoju, več časa pa
 • namenili našim odnosom in rasti kluba.

Postavili smo si veliko načrtov in izzivov za novo lionistično leto. Za različna področja delovanja kluba imamo ustanovljene komisije, ki imajo kompetence in odgovornost. Od predsednikov komisij se pričakuje, da svoje funkcije opravljajo aktivno in delegirajo obveznosti članom komisije, kakor tudi vsem članom kluba in po končani akciji pripravijo poročilo o aktivnosti dogodka.

Andrej Vindiš
predsednik LK Ptuj Primus
2023/2024

 

Več o programu dela lahko preberete v pdf dokumentu.

PROGRAM DELA LIONS KLUBA PTUJ PRIMUS ZA LIONISTIČNO LETO 2023/2024