Programski zbor Lions kluba Ptuj Primus 2022/2023

Deli na:

Članice in člani Lions kluba Ptuj Primus smo se 17. oktobra 2022 zbrali na  programskem zboru v novem lionističnem letu in sprejeli ambiciozen program dela, ki ga je predstavila letošnja predsednica Liljana Štalcer Zupanič. Ob tem se je zahvalila conskemu predsedniku Vladu Gobcu in našemu mentorju Albinu Matavžu za udeležbo in podporo. V nadaljevanju je poudarila, da nas združuje plemenito poslanstvo, da pomagamo ljudem, ki so jih različne situacije življenja potisnile v stisko. Pomembno je, da ob vsem tem občutimo osebno zadovoljstvo, da se v klubu dobro počutimo in imamo izdelano strategijo delovanja. Naše poslanstvo bo zagotovo uspešno, če bomo sami izpolnili svoja pričakovanja in se bomo med seboj povezovali, še bolje spoznali in skrbeli, da se bo klubsko življenje odvijalo dinamično. Ključni za uspešno delovanje kluba smo zadovoljni člani.Izrazila je tudi prepričanje, da je pred nami uspešno lionistično leto v katerem bomo gradili na zadovoljstvu naši članov,
se odpirali navzven in skrbeli za rast in razvoj kluba ter s tem našli notranje zadovoljstvo v dobrodelnosti.

V letošnjem lionističnem letu je slogan mednarodnega predsednika (International President, krajše IP): Brian Sheehan: »Together we can« in slogan našega guvernerja (District Governor, krajše DG): Radovan Pušnar: »Združeni v miru in prijateljstvu«.

V lionističnem letu 2022/2023 je predvidenih 18 klubskih srečanj in 3. zbori. Na srečanjih je predvidenih več delavnic, posebno pozornost pa bomo posvetili tudi čas-minuta za lionizem skozi katere se bomo bolje spoznavali s posameznimi področji v lionizmu. Ostale aktivnosti članov bodo razdeljene v kar 22 projektih, ki bodo potekali skozi vse leto.

Pomagamo. Skupaj zmoremo.